Terug naar Home

terug naar overzicht

Boeren | Weidevogels | Lopikerwaard |’09 |’13 is uit!

3 February 2014

Deel dit bericht via:

Een vlot leesbaar beeld van de weidevogel-ontwikkelingen in de Lopikerwaard.

 

De afgelopen 3 jaar heeft DNatuur jaarlijks de weidevogels van de Lopikerwaard mogen inventariseren. Dat gebeurde met de zelf  ontwikkelde Mozaiekscan. Dit jaar is er samen met de agrarische natuurvereniging Lopikerwaard voor gekozen een overzicht te maken van de weidevogelaantallen in die jaren. Bovendien is het jaar 2013 vergeleken met het jaar 2009, waar ook gegevens van aanwezig zijn. We hebben er voor gekozen dit te beschrijven in een aantal gemakkelijk leesbare artikelen, omdat niet iedereen op wetenschappelijke basis met weidevogelbeheer bezig is. De artikelen zijn samengevoegd in een rapport. En dat schetst helemaal niet zo’n heel slecht beeld…

—————————————————————————————————————————————————–

Weidevogelbescherming is moeilijk. Weidevogels zijn divers, slecht te sturen, niet op te sluiten in reservaten en ze broeden ook nog eens in het seizoen waarin de agrariërs juist druk zijn op het land. Toch broedt van veel soorten het overgrote deel van de wereldpopulatie in Nederland. De natte, voedselrijke weiden hebben een onweerstaanbare aantrekkingskracht op de vogels. Zo zeer, dat ze het warme Afrika achter zich laten om in het vroege voorjaar in een van onze bevroren weilanden te gaan prikken naar voedsel.

 

Weidevogels houden dus van Nederland, maar is die liefde wederzijds? Gelukkig wel, want heel veel boeren, vrijwilligers en professionals zetten zich in voor het behoud van de weidevogels. Daar worden ze financieel bij ondersteund door overheidsgeld, wat dus uit de Nederlandse maatschappij komt.

Toch is het geen gemakkelijke verstandhouding, tussen Nederland en weidevogels. Bebouwing en wegen rukken op, de agrarische markt vraagt schaalvergroting en efficiënte landbouw. Rust is vaak maar tijdelijk in het weiland en waar rust verdwijnt, komt ook een weidevogel niet graag meer. Datzelfde geldt voor voedsel, waarvan door eiwitrijke maar monotone graslanden steeds minder beschikbaar is.

Ondanks de moeilijkheden werken beide kanten er wel degelijk aan om de relatie te laten werken. Weidevogels proberen hun gebiedseisen en gedrag te veranderen, binnen de beperkte bandbreedte die een specialist nu eenmaal heeft. Agrariërs passen indien mogelijk de bedrijfsvoering aan in de percelen waar weidevogels leven.

In de Lopikerwaard doen de boeren al vele jaren hun best de vogels te beschermen. Dat mocht voorheen niet baten, de weidevogels verdwenen met tientallen tegelijk uit het boerenland. De laatste jaren lijkt hier een kentering in te zijn gekomen. Deze verzameling artikelen van gebiedscoördinator Leo Kramer en DNatuur weidevogelonderzoeker Arjan van Duijvenboden laat zien dat agrarisch weidevogelbeheer niet gemakkelijk is, maar zeker niet onmogelijk.

Alles wat eigenlijk nodig is, is de wil om te werken aan de relatie tussen mens en natuur. En een beetje geluk met het voorjaarsweer natuurlijk….

Klik op de button “Meer informatie”  voor de volledige verzameling artikelen, een pdf van 3,3 MB

meer informatiebekijk alle documenten