Terug naar Home

terug naar overzicht

Weidevogels Rijn en Gouwe Wiericke 2016-2021: zijn we uit het dal?

9 February 2022

Deel dit bericht via:

In 2021 rondde DNatuur de tweede telcyclus voor weidevogels in het gebied van Agrarisch collectief Rijn en Gouwe Wiericke af: 8000 Ha weideland met 2600 Ha agrarisch weidevogelbeheer, steeds in 3 jaar geteld. Sinds 2016 zijn dus alle gebieden twee keer geteld en dat betekent dat je kunt vergelijken hoe de aantallen zich ontwikkelen. Natuurlijk kun je nog niet van een trend spreken, maar gezien de spreiding over de jaren en de grote oppervlakken geven de volgende cijfers wel degelijk hoop voor de grutto, kievit en andere oerhollandse soorten in dit stuk van het Groene Hart:

Grutto: toename van 34% (van 598 naar 806 territoria)

Kievit: toename van 20% (van 688 naar 826 territoria)

Tureluur: toemame van 9 %

Scholekster: toename van 13 %

Slobeend: toename van 19%

In de basis gaat het dus heel goed in dit gebied en de toename van grutto houdt bijna gelijke tred met de toename van 28 % in ‘zwaar beheer’ (land/greppels onder water zetten, rustperiodes voor vogels en kruidenrijkdom stimuleren).

Een feestje dus, maar niet voor alle soorten. De kritische soorten zoals veldleeuwerik, kluut en zomertaling zijn aan het verdwijnen uit het gebied. Wellicht kunnen de boeren de trend bergopwaarts uit het dal voortzetten en met gericht beheer ook de kritische soorten ‘meenemen’!

Lees er meer over in het rapport:

DNatuur rapport 210502 weidevogels RGW 2016- 2021 def